De Poolster en De Vlieger werken samen aan expertise centrum NT-2


Datum:

In samenwerking met Passend Onderwijs zijn Taalschool De Poolster in Lelystad en AZC schoolDe Vlieger in Dronten samen op weg om de kennis en expertise die zij hebben op het gebied van NT-2 te bundelen en te delen met het werkveld op de reguliere scholen in Lelystad en Dronten. NT-2 is Nederlandse les voor kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Een onderdeel hiervan is het samen volgen van trainingen en het bezoeken van elkaars scholen. Leren van en met elkaar staat centraal.

Hieronder een kort verslag van een training.

In november hebben de Taalklas van De Poolster, een deel van AZC school De Vlieger en een deel van Poolster Regulier samen de training De Bovenkamer gevolgd.

 In deze bijeenkomsten van HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) onder leiding van J. Coenen behandelden we de verschillende hoofdstukken uit De Bovenkamer in relatie tot de nieuwste taalmethodes. Hoe kun je onderdelen gebruiken als voorbereiding bij de lessen uit de taalmethode, zoals:

* Het vormen van zinnen en zinsdelen;

* Verschillende woordsoorten zoals zelfstandig naamwoord, lidwoorden, voornaamwoorden, samenstellingen;

* Alles rondom de tijden en de vormen van typen werkwoorden;

* Verwijzende functiewoorden;

* Het ontleden van zinnen en het benoemen van woordsoorten;

* Klanken, uitspraak en spelling;

* Hoe je het boek De Bovenkamer kunt gebruiken als opzoekboek Nederlandse grammatica voor leerlingen.

(bron: HCO.nl)

Na hard studeren en oefenen hebben alle deelnemers het certificaat behaald.