Veelgestelde vragen over de Extra Ondersteuning

Hier vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de werkwijze van extra ondersteuning Staat uw vraag en antwoord er niet bij? Mail dan naar poldermaatje@pold.nl.


POLDermaatje – extra ondersteuning gericht op het kind

Wat als een leerling niet naar de locatie toe kan komen?

We denken met school en ouders mee in mogelijkheden voor de leerling om toch naar de locatie te kunnen komen. Mocht dit niet lukken dan kijken we naar digitale mogelijkheden bijvoorbeeld inzet van robot of MS Teams. Altijd vindt er leerkrachtbegeleiding plaats, zodat de leerling zeker in beeld is.

Als de leerling naar de POLDermaatje training gaat mist het een ochtend les op school. Hoe gaan we hier mee om?

De inzet van de training is er op gericht om het leerrendement te vergroten. We gaan ervan uit dat het kind hierdoor de tijd later weer terugwint. Ook vragen we de leerlingen – in overleg met de leerkracht – om werk van school mee te nemen.

Krijgt mijn leerling of kind door de groepstraining niet minder aandacht?

We werken met maximaal 15 leerlingen in een groep met 3 onderwijsspecialisten. Door de groep bewust klein te houden is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht.

Vanaf welke leeftijd is het POLDermaatje (de ondersteuning op een centrale locatie)?

Er wordt per leerling gekeken wat het meest passend is.

Gaat er op deze wijze niet teveel lestijd verloren?

In de training en de koppeling naar de klas wordt gewerkt aan het vergroten van het leerrendement en hoe het onderwijs het beste werkt voor deze leerling. Ja het kost nu even lestijd, maar het levert aan het einde winst bij het leren op.

Hoe gaan we om met leerlingen die niet in een voor hun vreemde groep kunnen functioneren? Of die het lastig vinden in een vreemde omgeving?

Tijdens de training zullen we steeds aandacht besteden aan veiligheid en vertrouwen. Dit doen we individueel, maar ook door goed naar de samenstelling van (sub)groepen te kijken. Toch kun je als ouders in samenspraak met school soms tot de conclusie komen dat de training POLDermaatje onvoldoende passend is voor een kind. De hulp en begeleiding voor de leerkracht kan dan wellicht wel plaats vinden. We helpen de leerling dan via de leerkracht.

Welke ondersteuning is er voor de kleuters?

Wanneer een leerkracht een ondersteuningsvraag heeft met betrekking tot een kleuter, kan hij een aanvraag doen voor POLDerkracht (Leerkracht ondersteuning en begeleiding).

Kan er wel in groepsverband gewerkt worden aan de individuele doelen van de leerling?

Doordat de groepen klein zijn en er twee specialisten per groep aanwezig zijn, is er voldoende tijd en aandacht voor de individuele doelen van een leerling. Immers in een reguliere klas kan er ook op maat gewerkt worden.


Extra ondersteuning en begeleiding gericht op de leerkracht

Welke vorm heeft de begeleiding van de leerkracht? Hoe veel contact momenten zijn er?  Wanneer vinden de gesprekken plaats? 

Er zijn twee vormen van leerkracht begeleiding:

1. gekoppeld aan de training POLDermaatje

Er zijn vaste momenten van contact. Tijdens de intake, tijdens de observatie, na iedere groepstraining van de leerling en in de stopweken (de weken dat de leerlingen begeleiding in de klas krijgt).

2. alleen leerkracht begeleiding.

De begeleiding is dan maatwerk. We kijken samen naar de behoefte en de mogelijkheden van de leerkracht en de school. Wel proberen we ook onder schooltijd gesprekken te voeren, dit om de werktijden van zowel de leerkracht als de specialist effectiever te benutten.

Wij hebben al eigen coaches. Wat heeft het samenwerkingsverband nog meer te bieden?

Wanneer een schoolbestuur of school zelf een coach in kan zetten voor een leerkracht, kan dit heel helpend zijn. We stimuleren scholen om dit ook vooral te doen. Inzetten van begeleiding vanuit het samenwerkingsverband kan een extra verdieping geven omdat we nog niet eerder betrokken zijn bij school, leerkracht en/of ouders. We geen belangen hebben en daardoor objectief kunnen meekijken en meedenken. Bovendien kan de specialist van het samenwerkingsverband vanuit de opgebouwde expertise een extra plus op de begeleiding geven.

Kan ik nog steeds een groepsarrangement aanvragen voor een moeilijke groep? 

Ja, dit kan nog steeds.


Vragen over de organisatie van extra ondersteuning

Hoe verloopt de communicatie vanuit de training naar de ouders en de leerkracht / school? 

Ouders en leerkrachten krijgen na de begeleiding een verslag waarin staat wat er gedaan is. Dit verslag krijgen ouders en leerkrachten via de mail. Op deze manier kan er ook contact gezocht worden met de specialist die aan de leerling gekoppeld is.

Wat is het telefoonnummer van de locatie? 

De specialisten die uw kind begeleiden zijn op de trainingsochtenden van 8.30 tot 12.00 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06 – 51723854.

Hoe kunnen scholen en ouders zich aanmelden voor Extra Ondersteuning?

Scholen kunnen zich aanmelden middels het aanmeldformulier in digidoor. Meer informatie hierover staat op de pagina Aanvraag Extra Ondersteuning. Ouders kunnen niet zelfstandig aanmelden. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de school van hun kind.

Word er nog steeds een begeleidingsplan opgesteld?

Vooralsnog gebruiken we het begeleidingsplan om de doelen in vast te leggen en om te evalueren. Dit plan krijgen school en ouders ook.

In welke gevallen is een OPP (Ontwikkelingperspectief) verplicht? 

Voor alle extra ondersteuning is een OPP verplicht, dus ook voor de training POLDermaatje.