Vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR)


Datum:

Op 25 januari 2019 vond de OPR vergadering plaats bij de Zevenster in Lelystad. Er is gesproken over de invulling van de functie van secretaris, de monitor 2018 en er is een gesprek geweest met de raad van toezicht van het SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, waarin de raad van toezicht de OPR bevraagd heeft op de betrokkenheid bij de besluitvorming van het ondersteuningplan 2019-2023 en de monitor 2018 is uitgebreid besproken.

De notulen van de vergadering van 20 november 2018 staan op de website.

De volgende vergadering van de OPR staat gepland op 17 juni 2019.

Meer informatie over de OPR kunt u vinden op de website Ondersteuningsplanraad (OPR)