Vergadering ondersteuningsplanraad (OPR)


Datum:

Op donderdag 22 maart is de OPR weer bij elkaar gekomen. Ditmaal om te praten over de schoolondersteuningsprofielen en de route die wordt gelopen om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan een bijzonder jubileum!

In juni staat onze volgende en laatste OPR van dit schooljaar gepland.