Zorgstandaard NAH gelanceerd


Datum:

Zijn kinderen wel ‘stuiterballetjes’ als het gaat om genezing na een val of ongeluk?

Nee!

Kinderen zijn kwetsbaarder dan we dachten!

Het signaleren van hersenletsel op school, thuis, tijdens begeleiding en behandeling werd eind 2016 op De Twijn in Zwolle in een bijeenkomst van ‘Hersenletsel Net Overijssel’ vanuit alle ooghoeken belicht. Dit gebeurde onder meer door Arend de Kloet, leerkracht, orthopedagoog, psycholoog en inmiddels lector revalidatie, internationaal aan het werk, die met zijn missie een lans breekt voor veel niet begrepen kinderen die letsel opgelopen hebben, en dagelijks last hebben van de gevolgen.

Helder legde hij uit dat door een ernstige val of trauma op jonge leeftijd, een soort van groef in de hersenen ontstaat, die bij de groei (het groter worden van de hersenen) op een latere leeftijd 7-9 jaar, ook vele jaren later, bijvoorbeeld in de pubertijd problemen kan veroorzaken zoals bijvoorbeeld bij planning en overzicht houden. In perioden van verandering komen deze problemen aan het licht.

Begonnen als leerkracht en nu lector revalidatie weet hij als geen ander hoe onderwijsbehoeften van een leerling na het oplopen van hersenletsel drastisch veranderen.

Hij was dan ook erg gelukkig met de Zorgstandaard, een mijlpaal in zijn vak. Trots maakte hij bekend dat de

zorgstandaard kinderen en jongeren met hersenletsel is gelanceerd!

Het onderwijsveld zal door dit document meer bewust worden van de problemen die er mogelijk kunnen spelen in relatie tot eerder trauma. De onderwijspraktijk zal daar attent op moeten worden en de onderwijsbehoeften van leerlingen daarop afstemmen. De signaleringslijst NAH Signaleringslijst en het onderwijsprotocol NAH Onderwijsprotocol Vilans zijn hulpmiddelen daarbij.

Vilans heeft in opdracht van Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs een Onderwijsprotocol met signaleringlijst gemaakt voor leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die door leerkrachten/ouders en IB-ers gebruikt kunnen worden.

Jaarlijks komen ongeveer 15.000 kinderen in Nederland bij de EHBO met traumatisch hersenletsel, dat zijn er ruim 30 per dag. Kinderen en jongeren lopen deze trauma’s thuis, tijdens het sporten of in het verkeer op. De gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren zijn niet altijd direct zichtbaar, deze kunnen ook na verloop van tijd pas optreden. Zij komen het vaakst voor in periodes waarin er voor een kind veel veranderd.

De VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland) geeft in haar maandblad van juni 2015 over NAH aan dat er jaarlijks 130.000 mensen onder wie 19.000 kinderen hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ongeval, beroete of tumor.

Bij www.hersenz.nl lees ik dat dit in Dronten 46 en in Lelystad 86 mensen betreft in de leeftijd tussen 0 en 24 jaar.

Onderwijsbehoeften van een leerling na het oplopen van hersenletsel verandert drastisch en de onderwijspraktijk zal daar attent op moeten worden.

De zorgstandaard is gratis te downloaden.

Hij is ook te koop in de webshop van de Hersenstichting!

(Zorgstandaard €5, Gebruikersversie gratis, exclusief verzendkosten).

Via deze website:  https://zorgstandaardnah.nl/ontwikkeling_jongeren_kinderen  kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Zorgstandaard.

 

Vera Borgers