1e bijeenkomst werkgroep dyslexie-onderwijs


Datum:

De gemeente Lelystad heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gevraagd om per oktober 2017 de routing Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) over te nemen. Om de toeleiding na de eerste inrichting nog efficiënter te maken is meer samenwerking met de scholen en de zorgaanbieders nodig. Daarnaast is er behoefte aan meer ondersteuning op zorgniveau 3.

Om goede afstemming te creëren zijn werk- en stuurgroepen gevormd, die apart en gezamenlijk overleg hebben.

Op 19 april kwam de werkgroep dyslexie-onderwijs voor het eerst bij elkaar. Een aantal intern begeleiders vertegenwoordigen hierin de verschillende stichtingen voor primair onderwijs. Tijdens dit overleg is gesproken over de verwachtingen, de huidige toeleiding EED en de stand van zaken. Ook kwam de gewenste situatie en de noodzakelijke ondersteuning op niveau 2 en 3 aan de orde. Er is uitgebreid gesproken over de handreiking voor de invulling op ondersteuningsniveau 2 en 3, welke onlangs door het NKD is uitgebracht.

Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3

De bevindingen zullen door de afgevaardigden met hun achterban worden gedeeld. Daarnaast verschijnt aansluitend op het overleg een nieuwsbrief, zodat alle scholen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Hieronder vindt u de nieuwsbrief dyslexie 2018 en de PPT van de eerste bijeenkomst van de werkgroep dyslexie-onderwijs.

Nieuwsbrief april 2018

19-4-2018 Presentatie Werkgroep Dyslexie-Onderwijs