Datum:

Op de valreep verschijnt deze laatste Dyslexie-Nieuwsbrief van het jaar 2018. Waarin we terugkijken op wat is gerealiseerd in 2018 en vooruitkijken naar de plannen voor 2019.
Met daarbij het beste te wensen voor 2019: persoonlijke wensen voor de privésituatie en professionele wensen voor op school! Een aantal van deze professionele wensen zijn gedeeld tijdens de ib-netwerkbijeenkomst van eind september in de Pijler. Gebundelde wensen zijn neergelegd als voorstel bij de gemeente Lelystad in het kader van de LEA 2019-2022. Ten slotte zijn een aantal praktische wensen in de afstemming rond dyslexie al vervuld: de routing is efficiënter door Digidoor, er is een aanpassing in de aanmeldingsformulieren en er is een extra uur voor follow-up in de contracten van de zorgaanbieders opgenomen. In deze nieuwsbrief kijken we ook naar het wensenlijstje voor 2019.

Lees verder …

Dyslexie Nieuws-Lelystad december 2018