Bijeenkomst Veilig Thuis


Evenementgegevens


Wat is Veilig thuis? Wat doen zij eigenlijk? En wanneer moeten en kunnen wij contact opnemen met Veilig Thuis?

Marieke Steenmeijer en Femke van Grootveld, zijn beide maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Flevoland. Zij komen voorlichting geven en geven antwoord op bovenstaande vragen. Tijdens de voorlichting zullen zij ook stil staan bij het onderwerp samenwerking en is er tijd en ruimte voor vragen uit het onderwijsveld.