Dyscalculie


Evenementgegevens


Het Samenwerkingsverband organiseert op donderdag 21 juni van 13.00-15.30 uur een facultatieve IB-bijeenkomst over het onderwerp ‘Voorkom dat kleine rekenproblemen groot worden!’. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Ceciel Borghouts.

Veel leerlingen kampen met rekenproblemen. Daarbij spelen zowel kindkenmerken als onderwijsfactoren een rol. Hoe minder aanleg voor rekenen je hebt, des te harder je het onderwijs nodig hebt. Met goed rekenonderwijs zijn veel rekenproblemen binnen de perken te houden.

Veel experts beschrijven de ‘stoornissen’  van de kinderen. Ceciel Borghouts kijkt liever naar de oplossingen en die liggen in het onderwijs. Anders signaleren, scherper observeren, niet leunen op methode-toetsen. Dat voorkomt een hoop ellende.

Op 21 juni zal Ceciel Borghouts een tipje van de sluier oplichten en stof tot nadenken geven. Om problemen vroegtijdig te signaleren zal er minder geleund kunnen worden op toetsresultaten. Dit geldt zeker voor de resultaten van de methodegebonden toetsen.

Delen de deelnemers deze mening? Zo ja, dan moet het roer wel om. De deelnemers krijgen een idee van wat er nodig is om echt vroegtijdig te signaleren.