IB bijeenkomst Dyslexie


Evenementgegevens


Agenda IB bijeenkomst facultatief thema ‘Dyslexie’

 Datum  : maandag 24 september 2018

Tijd        : 13.15 – 15.30 uur

Locatie  : De Pijler, Lelystad; zaal 1.15-1.16

Programma

13.15 uur         Binnenkomst met koffie/thee

13.30 uur         Opening en Inspiratie

13.45 uur         Wie is wie?

Doel: inrichting van dyslexiezorg Lelystad toelichten en kennismaking met partners

14.00 uur          Kennisdelen

Doel: interventiepiramide toelichten, Monitor Dyslexie presenteren,

recente ontwikkelingen delen (ondersteuningscontinuüm, LEA, co-morbiditeit)

14.15 uur           Interventie niveau 3: BOUW

Doel: BOUW zoals bedoeld, stand van zaken, toelichting BOUW door

ervaringsdeskundigen, invoering Lelystad breed/financiering

14.30 uur          Interventie niveau 3: handreiking NKD

Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3 (002)

Doel: toelichting handreiking, in groepjes maken van analyse op schoolniveau,

uitvoering niveau 3 en financiering

15.00 uur          Centrale terugkoppeling

15.15 uur           Interventie niveau 4: routing EED

Doel: mededelingen Digidoor, hoe werkt het? knelpunten en oplossingen

15.30 uur          Afsluiting, koffie en ontmoeting

Je kunt je inschrijven met onderstaand formulier