Informatiemarkt over extra ondersteuning door of via het SWV


Evenementgegevens


Op 25 september organiseert het SWV een informatiemarkt voor intern begeleiders, leerkrachten en andere geïnteresseerden. De informatiemarkt is vooral bedoeld om u te informeren over alle vormen van extra ondersteuning die door of via het SWV kunnen worden uitgevoerd, zoals de handelingsgerichte diagnostiek, consultatie en de diverse begeleidingstrajecten op het gebied van leren, gedrag en motoriek.

U kunt materialen inzien en de specialisten Passend Onderwijs vertellen u graag meer over de verschillende programma’s en hun aanpak. Naast de specialisten Passend Onderwijs zijn therapeuten en begeleiders van de Kleine Prins en de Twijn aanwezig met hun materialen en begeleidingsprogramma’s want ook zij kunnen iets voor u en uw leerlingen betekenen.

Ook de mensen die met ingang van dit schooljaar extra ondersteuning geven op NT2 gebied zijn aanwezig om u te informeren en vragen te beantwoorden.

Voor de scholen in Lelystad bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over de vernieuwde toeleiding vergoede dyslexiezorg die dit schooljaar van start is gegaan.

Bij de begeleiders Passend Onderwijs kunt u terecht voor meer algemene zaken en procedures.

Bovendien is het een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wensen en verwachtingen.

Kortom: er valt wat te halen en te brengen!
Dus graag tot 25 september.

Hieronder kunt u zich aanmelden.