Leesconvent ondersteuning niveau 3-4


Evenementgegevens


Op 20 januari 2021 wordt het eerste Lelystadse Leesconvent gehouden met als onderwerp de leesondersteuning op niveau 3-4. Deze digitale bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, leescoördinatoren en leerkrachten en duurt van 14.30 – 16.30 uur.

Om 14.30 uur trapt dr. Femke Scheltinga de bijeenkomst af. Zij is een expert op het gebied van leesvaardigheid en dyslexie en neemt ons mee in de uitdagingen rondom leesproblemen. Vanuit haar theoretische achtergrond en praktijkervaring zal ze ingaan op de ontwikkelingen in de EED, de controverse in de enkelvoudigheid, het medische model en de relatie onderwijs-zorg.
Aansluitend worden in 5 subgroepen verschillende deelonderwerpen behandeld. Deze 5 subgroepen worden geleid door 5 deskundigen op het betreffende thema.

1. De leesontwikkeling: Hoe verloopt de leesontwikkeling? Welke fasen zijn te onderscheiden? Wat is nodig in welke fase?
2. Behandeling EED: Wat zijn de kenmerkende elementen van een behandeling EED? Waarin verschilt het van ON3? Hoe kunnen zorgaanbieder en school samen ervoor zorgen dat de leerling zich bij het lezen van teksten kan redden?
3. Leesproblemen en anderstaligheid: Waarin verschilt taalachterstand van EED? Wat betekent het voor het leren lezen en spellen als een leerling de klanken niet zuiver uitspreekt? Hoe maken we de juiste keuzes in de ondersteuning?
4. Het leesdossier: Wat is nodig om in aanmerking te komen voor EED? Wat wordt er van de school verwacht?
5. Ondersteuningsniveau 3: Hoe ziet  ON3 er idealiter uit? Wat zijn succesfactoren? Welk materiaal kan worden gebruikt? Wie voert het uit? Hoe wordt gevolgd wat er gebeurt en op welke manier wordt geëvalueerd?

Via het inschrijfformulier kunt u een 1e, 2e en 3e voorkeur opgeven. Meld u snel aan, want vol is vol.
Na een centrale terugkoppeling sluiten we rond 16.30 uur dit eerste Lelystadse Leesconvent af.
We hopen dat jullie met inspiratie, informatie en handige tools terugkeren naar school.

De inschrijving is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden.