TOS-beleving (Kentalis)


Evenementgegevens


Het Samenwerkingsverband organiseert op woensdag 30 mei van 14.30-16.30 uur een praktijkgerichte netwerkbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders in de Open Hof te Dronten over het onderwerp TOS-beleving  (Taalontwikkelingsstoornis) door Kentalis

Zou je zelf willen beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden?

Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen het theoretisch uitleggen. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt je bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Voor wie?

De TOS-beleving is een workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS.

Ink Berber van der Scheer en Baukje de Jong (werkzaam als ambulant begeleidsters bij Kentalis) verzorgen deze netwerkbijeenkomst.