Seksuele ontwikkeling; gezond of grensoverschrijdend gedrag?


Evenementgegevens


Een netwerkbijeenkomst verzorgd door Elke van Huffelen en Marcia Donker, jeugdverpleegkundigen van de GGD, voor intern begeleiders en leerkrachten.

Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vaak vragen over relaties en seksualiteit. Dit leidt op school soms tot de vraag of het gedrag past bij een gezonde seksuele ontwikkeling of bij grensoverschrijdend gedrag.

Om de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen is het belangrijk om hier vanaf te weten.

In deze workshop wordt een kader gegeven om seksueel gedrag van kinderen/jongeren te duiden, het te bespreken en vervolgens te weten hoe te handelen.