Workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’


Evenementgegevens


Wegens te weinig aanmeldingen zal de workshop in Dronten helaas niet doorgaan.
In Lelystad zal de workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’ wel plaatsvinden op woensdag 8 juni om 14:30 uur tot 16:00 uur. Graag willen we u hiervoor uitnodigen!
Op onderstaande link vind u verdere informatie over de workshop in Lelystad en kan u zich voor de workshop aanmelden. 

https://www.pold.nl/agenda/workshop-preventie-van-gedragsproblemen/

Op woensdag 15 juni 2022 organiseert het team specialisten in Dronten de workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’

Veel ondersteuningsvragen zijn gericht op het verminderen en verdwijnen van gedragsproblemen. Dit kost veel energie. Hoe mooi is het als je ze kunt voorkomen? Als je ze kunt voorspellen en preventief tijdig acties weet in te zetten waardoor het niet eens tot een gedragsprobleem komt?

 In deze workshop gaan we samen aan de slag om antwoord te krijgen op deze vragen en meer.


Vanuit de werkwijze voor extra ondersteuning via het POLDerplan organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. In de workshop gaan we actief samen aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten en het creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van alle dag.