Netwerkbijeenkomst Lelystad 22 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 22 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 17 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 17 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 25 november 2021

Thema: Preventie en Vroegsignalering In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 25 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen […]


Informatiebijeenkomst nieuwe directeuren en intern begeleiders

Op 9 september 2021 is er een online bijeenkomst geweest met de nieuwe directeuren en intern begeleiders. We waren verheugd dat er ook nieuwe orthopedagogen en de leerplicht uit Lelystad aansloten. In bijgaande Prezi is de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken. De bijhorende factsheets en toelichtingen zijn te vinden op de website https://www.pold.nl/voor-scholen/downloads/


Word HB-coördinator op jouw school!

Wil jij meer weten over hoogbegaafdheid? Zie je het belang van afgestemd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? Ben je op zoek naar hoe je dit onderwijs vormgeeft? Dan krijg je nu een unieke kans! Vanuit subsidiegelden wordt volgend schooljaar een cursus hoogbegaafdheid aangeboden waarbij je anders leert kijken naar hoogbegaafdheid, waarin je leert signaleren en hoe […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 12 november 2019

Samen bouwen aan passend onderwijs Deze netwerkbijeenkomst stond in het teken van vakmanschap en professionaliseren door netwerken. Het is alweer even geleden dat Passend Onderwijs van start is gegaan. Leraren, teams, ondersteuningsteams zijn bezig om ieder kind zijn eigen weg te kunnen bieden. Samen bouwen we aan Passend Onderwijs, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, expertise […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 7 november 2019

Samen bouwen aan passend onderwijs Deze netwerkbijeenkomst stond in het teken van vakmanschap en professionaliseren door netwerken. Het is alweer even geleden dat Passend Onderwijs van start is gegaan. Leraren, teams, ondersteunings/basisteams zijn bezig om ieder kind zijn eigen weg te kunnen bieden. Samen bouwen we aan Passend Onderwijs, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, expertise […]


Netwerkbijeenkomst 11 april 2019 Dronten

Elk kind een passende onderwijsplek Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”. Wie willen we allemaal leren kennen? Wie moet ons kennen? Wat moeten ze van ons weten? Hoe bereiken we iedereen? Spreken […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 9 april 2019

Elk kind een passende onderwijsplek Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”. Wie willen we allemaal leren kennen? Wie moet ons kennen? Wat moeten ze van ons weten? Hoe bereiken we iedereen? Spreken […]