De motorische ontwikkeling van basisschool kinderen

Het regionaal expertise team van onderwijscentrum De Twijn (regio Dronten) en de Kleine Prins (regio Lelystad) hebben de expertise om scholen te ondersteunen in het vormgeven van passend onderwijs voor kinderen met een lichamelijke aandoening, (neuro)motorische problematiek en/of stagnerende of vertraagde ontwikkeling. Meer informatie lezen over de motorische ontwikkeling bij basisschool kinderen, klik op één […]


Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 15 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder […]


Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 10 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 22 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 22 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 17 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 17 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 25 november 2021

Thema: Preventie en Vroegsignalering In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 25 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen […]


Informatiebijeenkomst nieuwe directeuren en intern begeleiders

Op 9 september 2021 is er een online bijeenkomst geweest met de nieuwe directeuren en intern begeleiders. We waren verheugd dat er ook nieuwe orthopedagogen en de leerplicht uit Lelystad aansloten. In bijgaande Prezi is de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken. De bijhorende factsheets en toelichtingen zijn te vinden op de website https://www.pold.nl/voor-scholen/downloads/


Word HB-coördinator op jouw school!

Wil jij meer weten over hoogbegaafdheid? Zie je het belang van afgestemd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? Ben je op zoek naar hoe je dit onderwijs vormgeeft? Dan krijg je nu een unieke kans! Vanuit subsidiegelden wordt volgend schooljaar een cursus hoogbegaafdheid aangeboden waarbij je anders leert kijken naar hoogbegaafdheid, waarin je leert signaleren en hoe […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 12 november 2019

Samen bouwen aan passend onderwijs Deze netwerkbijeenkomst stond in het teken van vakmanschap en professionaliseren door netwerken. Het is alweer even geleden dat Passend Onderwijs van start is gegaan. Leraren, teams, ondersteuningsteams zijn bezig om ieder kind zijn eigen weg te kunnen bieden. Samen bouwen we aan Passend Onderwijs, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, expertise […]