Ondersteuningsplan

Dit is het Ondersteuningsplan (OP) 2023-2027 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, afgekort POLD. Een belangrijk plan voor deze vier jaar. Hierin lees je het waarom van ons verhaal, wat we doen om ons verhaal waar te maken en hoe we dat (gaan) doen met elkaar. 

Door de snelle veranderingen in de maatschappij wordt de uitdaging steeds groter om kinderen goed te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het lerarentekort, het effect van de coronaperiode, de opvang van vluchtelingen en de groeiende kansenongelijkheid zijn vraagstukken die een enorme druk leggen om passend onderwijs voor elkaar te krijgen en het zelfs belemmeren. 

POLD is een netwerkorganisatie met de scholen en schoolbesturen in Lelystad en Dronten die aan het samenwerkingsverband deelnemen. We zijn volop in beweging en hebben samen het doel om het goede te doen voor ieder kind. Het ondersteuningsplan is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met en meedenken van alle partners binnen het brede netwerk van POLD.

Versterken

We verstevigen dat wat we al hebben en doen.

Verbinden

We richten ons op de samenwerking met anderen.

Verrijken

We vullen aan met dat wat nog onderzocht, uitgewerkt of opgestart moet worden.

Samen met alle partners kunnen we het verschil maken! 

We willen houden en versterken waar we nu staan. En we gaan met energie verder werken aan de verbinding en verdieping die nodig is om in de toekomst te zorgen voor thuisnabij passend onderwijs. 

Marga van Amerongen, directeur POLD