Themacafé’s en kennisbrief

Alle scholen ontvangen 5x per jaar de kennisbrief van het samenwerkingsverband. De week voorafgaand aan een vakantie wordt deze kennisbrief verzonden met een inhoudelijk artikel over een onderwerp dat leeft binnen het onderwijsveld en waar de specialisten van het Samenwerkingsverband veel vragen over ontvangen. Deze kennisbrief krijgt een vervolg in de vorm van een themacafé […]


Handelingsgerichte diagnostiek binnen ons SWV

Binnen het samenwerkingsverband werken alle medewerkers volgens de richtlijnen van het handelingsgericht werken. Dit stuk is ter verduidelijking van de werkwijze van de specialisten die handelingsgerichte diagnostiek verrichten omdat we merken dat daar nog regelmatig misverstanden over bestaan. In dit artikel gaan we in op wat handelingsgerichte diagnostiek (HGD) precies is en wat de mogelijkheden […]


Workshops voor leerkrachten en IB-ers

Vanuit de extra ondersteuning via het POLDerplan organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden, waarin diverse thema’s worden behandeld. De workshops worden zowel in Lelystad als in Dronten georganiseerd. Waarom biedt het SWV Passend Onderwijs workshops aan? Als SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten zien we de leerkracht als belangrijkste […]


Workshop Groepsdynamiek

Op 8 september vond de workshop ‘Groepsdynamiek’ plaats. Met een groep leerkrachten, intern begeleiders en orthopedagogen is besproken hoe we het proces van groepsvorming kunnen stroomlijnen om tot een positief groepsklimaat te komen. De vragen die daarbij centraal stonden: Hoe creëer je een positieve groep en houd je deze in stand? Hoe brengen we de […]


Workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’

Moeilijk lerend…. Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend? Op 10 maart vond de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’ plaats. In deze workshop kwam aan de orde welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een kind, hoe je deze leerlingen signaleert, het lesstofaanbod hierop aanpast en hoe je dit vorm geeft in […]


Handelingsgerichte diagnostiek

Graag willen we onze procesbeschrijving van de Handelingsgerichte Diagnostiek onder de aandacht brengen. We hebben gezorgd voor een update en een betere duiding van het proces met deze geactualiseerde versie. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs waarbij de hulpvraag ten behoeve van het kind centraal staat om de leerkracht en de leerling in hun […]