Bijeenkomst digidoor(zorg) 3 oktober 2016


Datum:

Maandag 3 oktober was de eerste trainingsbijeenkomst voor Digidoor(zorg) in Dronten. Hierbij waren IB’ers uit Dronten aanwezig, die uitleg kregen over het werken met Digidoor. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en het wegnemen van eventuele knelpunten.
bijeenkomst-digidoorzorg-dronten-2

In Dronten wordt er gewerkt met het administratieprogramma Parnassys wat goed aansluit bij het overdrachtsprogramma Digidoor(zorg). De aanwezige IB’ers waren enthousiast en de ervaring is dat het programma eenvoudig is in gebruik. Vanaf Januari 2017 is het ook mogelijk om OSO bestanden direct in te lezen in Digidoor, zodat alle digitale programma’s op elkaar gaan aansluiten.

bijeenkomst-digidoorzorg-dronten-3

Op maandag 7 november is er wederom een soortgelijke bijeenkomst in Dronten. Hier zijn alle IB’ers uit ons samenwerkingsverband voor uitgenodigd. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden via J.Aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl of 06-51786226