Brochure arrangementsklas VO/VSO Basis/Kader


Datum:

De jarenlange samenwerking tussen het regulier voortgezet onderwijs van de SVOL, Groenhorst en het voortgezet speciaal onderwijs van de Eduvier onderwijsgroep in Lelystad in navolging van de arrangementsklas T/H/V geleid tot een arrangement VO/VSO op twee scholen in Lelystad voor Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Dit arrangement wordt uitgevoerd in twee scholen,  op Groenhorst en op De Rietlanden met ingang van schooljaar 2017-2018. De brochure met informatie is hier te vinden op de website.