Dyslexie Nieuws Lelystad


Datum:

De laatste nieuwsbrief is al even geleden, maar we pakken graag de draad weer op. In deze update informeren we jullie over de ontwikkelingen in 2019. Daarin is onze aandacht uitgegaan naar het vervolg van de LEA 2019-2022, de OAB, waar onze verzoeken naar omgeleid zijn. Eén van de constateringen uit de Monitor 2018 is dat de meeste scholen volgens de prevalentie verwijzen; prima dus! Wel zijn we dieper gedoken in de kengetallen rond dyslexie en EED. Een meer gedegen monitor moet leiden tot voorstellen richting ‘slimmer en duurzamer’ organiseren. De omslachtigheid van het huidige systeem en de inefficiëntie van het geschotte denken wil de gemeente aanpakken door de dyslexiezorg bij het samenwerkingsverband te gaan beleggen en toe te werken naar verdergaande integratie van onderwijs (niveau 3) en zorg (niveau 4). Verder de laatste updates over Digidoor en het extra uur voor follow-up. Als afsluiting wat nieuwtjes uit de landelijke berichtgeving. Hopelijk voldoende informatief!

Klik voor de volledige nieuwsbrief: Dyslexie Nieuws-Lelystad december 2019