Handelingsgerichte diagnostiek


Datum:

Graag willen we onze procesbeschrijving van de Handelingsgerichte Diagnostiek onder de aandacht brengen. We hebben gezorgd voor een update en een betere duiding van het proces met deze geactualiseerde versie. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs waarbij de hulpvraag ten behoeve van het kind centraal staat om de leerkracht en de leerling in hun kracht te zetten. Dat deden we en zullen we ook altijd blijven doen. Dit stuk is ter verduidelijking van de werkwijze die daarbij gehanteerd wordt.