Hoe om te gaan met aanmelding voor onderzoek/behandeling EED tot de zomer?


Datum:

Leerlingen, die na het meetmoment van januari 2020 in het tweede traject ondersteuningsniveau 3 zijn gestart, hebben door de lockdown mogelijk te maken gehad met een onderbreking van deze extra hulp. Er zijn twee manieren om het leesdossier van de leerling toch op orde te krijgen bij een vermoeden van EED en aangetoonde overmacht:

  1. CITO heeft een aangepaste normering van de E-toetsen opgesteld, waardoor het derde meetmoment verschoven kan worden naar september/oktober 2020.
  2. Het NKD biedt een handreiking om in uitzonderlijke gevallen tijdelijk de toelatingscriteria aan te passen. Hierbij verwoordt de school in het dossier hoe de ondersteuning op niveau 3 vóór, tijdens en na de lockdown eruit heeft gezien. Het derde meetmoment wordt opgevangen door de diagnostiek (zorgaanbieders). Indien vervolgens de behandeling start, zal na 12 weken worden geëvalueerd: bij onverwachte groei zal worden terugverwezen naar school, bij stagnatie zal de diagnose EED alsnog gesteld kunnen worden en een dyslexieverklaring worden afgegeven, waarna de behandeling voortgezet kan worden.

    Hieronder de link naar de handreiking van het NKD “tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie Covid-19”.