IB-netwerk Dronten/Lelystad 16 en 18 mei 2017


Datum:

   

Mededelingen vanuit het SWV

 1. Planning 2017-2018
  Eén facultatieve bijeenkomst gaat van de dinsdag naar de maandag
  12 december 2017 wordt 11 december 2017
 2. Uiterste inleverdata aanvragen tlv’s
  8 juni voor nieuwe tlv’s
  1 juli voor bestaande kortdurende tlv’s waarvoor een nieuwe moet worden aangevraagd
 3. Werkgroep aansluiting voorschools – basisschool
  Overleg 18 mei a.s. om 15.00 uur (Ketting 12)
  Drie IB’ers van Codenz zijn aanwezig.
  Wie sluit er vanuit andere scholenkoepels aan?
 4. Dyslexie
  Ontwikkelingen na half april
  – Nieuwe routing EED in Lelystad ws. na de zomervakantie
  – Komende weken: mini-enquête
  – Daarna volgt bijeenkomst uitwisselingen over BOUW
 5.  NB. Facultatieve bijeenkomst over Executieve Functies op 14 juni in Lelystad

Ook kwam ter sprake hoe het zit met de verplichte ontwikkelingsperspectieven voor het aanvragen van extra ondersteuning bij het SWV. Het klopt dat ontwikkelingsperspectieven verplicht zijn bij het aanvragen van arrangementen, vooraf of binnen 6 weken na de start van het arrangement. Dit heeft te maken met de wettelijke verplichting voor de besteding van extra ondersteuningsmiddelen op het niveau van het samenwerkingsverband. Een OPP blijkt niet verplicht voor handelingsgerichte diagnostiek, die bij het onderwijsloket wordt aangevraagd.

   

Na de mededelingen vanuit het SWV en de mededelingen vanuit de scholen, namen Jeske en Nina (van Zien in de Klas) het stokje over. Ze gaven een presentatie over ontwikkelingsperspectieven in het kader van eigenaarschap. Daarna gingen we concreet aan de slag door gedragsdoelen, inhouden en werkwijzen in te passen in bestaande ontwikkelingsperspectieven. We gingen o.a. aan de slag met de leerlijnen sociaal gedrag en leren leren. Deze zijn via de CED-groep te vinden.

Hieronder vind je de link naar de presentatie.

16052017.prezi IB netwerk

   

Alle Ib’ers gingen met een bloem naar huis als teken van de bloeiende en groeiende samenwerking. Alleen door goed partnerschap kunnen we samen verder werken aan het realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Lelystad en Dronten. Dus nogmaals bedankt voor jullie inzet! En als de in september 2016 uitgezette zaadjes een mooie bloem hebben opgeleverd, zien we graag het resultaat.

Wij willen jullie vragen om bijgaand evaluatieformulier in te vullen.

Evaluatie IB netwerken 16 en 18 mei

 • Uw gegevens