Informatiemarkt over extra ondersteuning


Datum:

Bij de start van het nieuwe schooljaar bleek de informatiemarkt van het Samenwerkingsverband duidelijk in een behoefte te voorzien. De markt was bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de vormen van extra ondersteuning die door of via het Samenwerkingsverband aangevraagd kunnen worden, zoals de handelingsgerichte diagnostiek, consultatie en de diverse begeleidingstrajecten op het gebied van leren, gedrag en motoriek. Een grote groep intern begeleiders van de scholen uit Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen kwam naar de Hanzeborg om de materialen in te zien en in gesprek te gaan met de mensen die deze extra ondersteuning uitvoeren. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen of een casus te bespreken.

           

Vanuit de Kleine Prins (Lelystad) en de Twijn (Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) waren meerdere disciplines aanwezig. Deze organisaties bieden o.a. specialistische ondersteuning t.a.v. de fijne en grove motoriek en begeleiding bij medische/ verpleegkundige vraagstukken. De fysiotherapeut vertelde vol enthousiasme over goede en waardevolle gymdeelname en de inzet van aangepaste (spel)materialen. De ergotherapeut gaf informatie over fijne motoriek/schrijven/zitten en alertheid. En de schoolverpleegkundige vertelde over protocollen, medische handelingen etc. Op en rondom de ruim gesorteerde informatietafel was van alles te vinden, wat gedeeltelijk door scholen geleend kan worden.

De orthopedagogen/psychologen van passend onderwijs gaven informatie over het doel en de opbouw van de diverse testen en onderzoeksmaterialen die vanuit het handelingsgericht diagnosticeren gebruikt worden.

De tafel van de specialisten passend onderwijs lag vol met materiaal dat door hen wordt gebruikt bij de verschillende ondersteuningsvragen van de scholen. De specialisten demonstreerden en gaven waar nodig een toelichting.

Veel belangstelling trok ook de informatietafel op het gebied van NT2 ondersteuning.

            

Evaluatie informatiemarkt

  • Uw gegevens