Netwerkbijeenkomst Lelystad 12 november 2019


Datum:

Samen bouwen aan passend onderwijs

Deze netwerkbijeenkomst stond in het teken van vakmanschap en professionaliseren door netwerken. Het is alweer even geleden dat Passend Onderwijs van start is gegaan. Leraren, teams, ondersteuningsteams zijn bezig om ieder kind zijn eigen weg te kunnen bieden. Samen bouwen we aan Passend Onderwijs, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, expertise en vakmanschap. Hoe kunnen wij de uitdagingen van onze tijd, van Passend Onderwijs aanpakken? Daar hoorden we later deze ochtend een antwoord op: de kathedralenbouwers in de Middeleeuwen wezen ons de weg!

Prezi Netwerkbijeenkomst november 2019

M@zl methode door Serife Yildirim

De M@ZL methodiek is een beproefde methodiek om ziekteverzuim op een integrale manier aan te pakken. M@ZL (spreek uit mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Met de aanpak wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-instellingen en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden. De school signaleert, de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft.
De presentatie is met als doel: informeren over de M@ZL-methodiek, zoals die nu al op het VO uitgevoerd wordt. Er wordt (landelijk) gekeken om ook een methode te ontwikkelen voor het PO. Maar op school kun je nu al preventief signaleren wat betreft verzuim. Gebruik je eigen jeugdverpleegkundige (het OT) hiervoor! Hoe signaleer je nu je verzuim op school, wat zijn de stappen etc.
Hoe dat precies in zijn werk gaat werd tijdens de presentatie van jeugdarts Serife Yildirim verder toegelicht.

presentatie M@ZL van NCJ netwerkbijeenkomst 12 november

Onze spreker van vandaag was Daan Quakernaat. Daan is pas sinds 3 jaar in Lelystad komen wonen en is nog steeds verwonderd over Lelystad en Dronten. Hij heeft ons geïnspireerd met zijn betoog over Ga Kathedralen bouwen!

“Ga kathedralen bouwen” is een verhaal over de angst en passie. Over de angst om controle te verliezen. Over passie die nodig is om iets tot stand te brengen. Met controle is niets mis. Maar teveel controle leidt tot angst voor risico en gebrek aan passie die nodig is voor verandering, innovatie en groei. We zijn terecht gekomen in een wereld van managers, planning, proces en bureaucratie. Een wereld waarin we geen fouten mogen maken. Waarin we alles van te voren willen vastleggen en regelen.

Echter, we moeten transities vormgeven. We moeten aan de slag met nieuwe ideeën. Bij uitstek zaken die zich niet lenen voor planning en controle. Wat we nodig hebben is vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als mensen gezamenlijk een reis aangaan. Een reis met successen maar ook tegenslagen, die je als groep overwint, waar je trots op kan zijn.

Ga experimenteren, proberen, durven, dromen en bouwen met alles wat erbij hoort. Tegenslagen scherpen creativiteit. Eigen verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken. Gewoon beginnen, fouten maken en leren. Stap voor stap iets bouwen waar je trots op kan zijn.

Het inkijkexemplaar van Ga Kathedralen bouwen is te vinden:

https://www.quakernaat.nl/inkijk.pdf

   

Het onderwijs is één grote kathedraal. Onderwijs is vallen en opstaan. Aan de tekentafel kan je van alles bedenken, maar de praktijk van alle dag bepaalt wat het allemaal waard is. Elk kind is een kathedraal. Elke dag probeer je een kind iets mee te geven, maar als het vandaag niet lukt, dan probeer je het morgen opnieuw. Net zoals de kathedralen gebouwd zijn.

En daarna was het tijd om kathedralen te bouwen! Tijd om te gaan netwerken!

flyer werving vrijwilligers ozl

PASSEND NIEUWKOMERS

PASSEND-toelichting Basisondersteuning ONT

Evaluatie Netwerkbijeenkomst 12 november 2019 (Lelystad)

  • Uw gegevens