Netwerkbijeenkomst Lelystad 22 maart 2022


Datum:

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 22 maart 2022.

Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te ontmoeten. De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, opvoeden en opgroeien.

We hebben in de netwerkbijeenkomst veel betrokken partners mogen verwelkomen en wat hebben we prachtige gesprekken met elkaar gevoerd.

Gespreksonderwerpen die aan de orde gekomen zijn geweest:

  • Waar ben je nieuwsgierig naar bij de ander? Wat kan je voor elkaar betekenen?
  • Wat kan je zelf oppakken om de samenwerking te versterken?
  • Welke beweging hoop je dat we met elkaar kunnen maken met de samenwerking in het voorveld? (bekrachtigen, bestendigen, meer inspiratie enz.)
  • Wat heb je opgehaald vanmorgen? Wat is jouw winst van deze morgen?

Bekijk de terugblik van de netwerkbijeenkomst.

Het was bijzonder om in de kleine groepen de sfeer van betrokkenheid, interesse en verbinding te proeven tijdens deze ontmoetingen. Er zijn nieuwe inzichten benoemd t.a.v. het interprofessioneel handelen. 

Wij kijken met een warm, tevreden en positief gevoel terug op de netwerkbijeenkomsten. We danken u daarom ook heel hartelijk voor uw komst en uw betrokkenheid. 

Zien we u de volgende netwerkbijeenkomst weer? Vindt u ook dat een sterk netwerk belangrijk is om complexe vraagstukken om te lossen? 

Dan zien we u graag terug op: 

Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022 

Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022