Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020


Datum:

Editie: zomer 2020.

Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen doen. Te midden van deze maatschappelijke onrust zetten we ons onverminderd in om de leerlingen die hulp nodig hebben bij het verwerven van het lezen en spellen, te ondersteunen. In deze update hebben we aandacht voor de uitkomsten van de Dyslexie Monitor 2019 met een uitstapje naar het onderscheid tussen de ondersteuningsniveaus 2 en 3. Ook geven we een update over de plek waar het gesprek over ondersteuningsniveau 3 een vervolg heeft gekregen. Verder blikken we alvast vooruit naar het leesconvent, dat POLD in januari 2021 zal organiseren. Tenslotte komen we terug op de decentralisatie van de EED-zorg. We wensen iedereen een goede zomervakantie toe!

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.