Nieuws over thuisnabije sbo-arrangementen


Datum:

Voor de meeste leerlingen is een reguliere basisschool de meest passende plek om basisonderwijs te volgen. Voor leerlingen die dat nodig hebben, zorgen we voor goed gespecialiseerd onderwijs.

Binnen samenwerkingsverband POLD doen we dit door toe te werken naar meer inclusieve onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van speciaal onderwijs naar specialistische netwerken. Zodat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school in hun eigen wijk kunnen, (zoveel mogelijk) in dezelfde klas zitten, samen spelen of elkaar ontmoeten op het schoolplein.

We zijn daarom enthousiast om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. In het nieuwe schooljaar starten we met drie nieuwe thuisnabije sbo-arrangementen. Met dit initiatief zorgen we ervoor dat zowel de leerlingen van het te sluiten sbo De Vogelveste als de leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het speciaal basisonderwijs (sbo) die nog wachten op een plaatsing, een passende plek krijgen.

Op basisschool ’t Schrijverke, basisschool Driestromenland en basisschool De Vuurtoren worden nieuwe sbo-arrangementen ontwikkeld die volgend schooljaar van start gaan. Samen met sbo De Kei en het huidige sbo-arrangement op so De Zevenster bieden we zo een meer gedifferentieerd aanbod voor sbo-onderwijs binnen Lelystad.

Het succes van deze nieuwe arrangementen vraagt tijd en begeleiding om de overgang naar een nieuwe school goed te laten verlopen en de gewenste ontwikkeling goed vorm te geven. De teams van de scholen en POLD werken hard om ervoor te zorgen dat dit proces soepel verloopt, zodat elke leerling zich snel thuis voelt.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze vertrouwde nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Marga van Amerongen-Romeijndirecteur Samenwerkingsverband POLD