Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020


Datum:

Editie: winter 2020.

Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020. We zijn net opnieuw in lock-down en er komt weer veel op het onderwijs af. Praktische afronding voor de kerst en het opstarten van het online-onderwijs gaan gepaard met zorgen over de leerlingen, die opnieuw buiten beeld dreigen te raken.  Een nieuwsbrief Dyslexie heeft dan waarschijnlijk niet de hoogste prioriteit. Toch willen we een aantal ontwikkelingen onder de aandacht brengen. Een nieuwsbrief, die je later – in rustiger vaarwater – alsnog tot je kan nemen. We kijken in deze nieuwsbrief terug op de geboden hulp aan leerlingen met EED in 2020 en blikken vol verwachting vooruit naar het Leesconvent Ondersteuning niveau 3-4. Ook kijken we voorzichtig vast naar de systeemwijziging in het nieuw construct, dat per januari 2021 in zal gaan: twee zorgaanbieders. Bovendien informeren we jullie over de plannen ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en zorg.

Een goede en ontspannen kerstvakantie toegewenst!

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.