Ondersteuningsplan 2019 2023


Datum:

Het ondersteuningsplan 2019-2013 ‘Samen realiseren we passend onderwijs in Lelystad en Dronten’ beschrijft de uitdagingen voor de komende vier jaar. Voor ons ligt er een grote gezamenlijke opdracht omdat, helaas nog steeds, meer kinderen dan landelijk gebruik maken van onze specialistische voorzieningen. Passend onderwijs blijft zich de komende jaren ontwikkelen en verbeteren. Ons samenwerkingsverband zal zich de komende jaren blijven inzetten om alle leerlingen in het primair onderwijs in Lelystad en Dronten passend onderwijs te bieden. Bij voorkeur thuisnabij, ononderbroken en regulier als het kan, maar speciaal als het moet.

Samen
Het motto voor de komende periode (2019-2023) is samenwerken. Het vormgeven van passend onderwijs vraagt passie, inspanning en samenwerken met velen. Schoolbesturen en hun scholen vormen de kernpartners om dit samen op te pakken. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht. Maar zij kunnen het niet alleen. Ook de partners in de omgeving hebben hierin een belangrijke rol. De nadruk ligt dan ook op verdere verbetering van de ondersteuning op de scholen en versterking van de interprofessionele samenwerking.

De leerkracht is daarbij de belangrijkste schakel!

Download hier de uitgebreide versie van het Ondersteuningsplan.

Binnenkort volgt hier de publieksvriendelijke online versie van het Ondersteuningsplan of bekijk de praatplaat hieronder.

Klik op de praatplaat voor een vergroting of download hier de praatplaat.