Ondersteuningsplan en terugblik ontwerpsessie


Datum:

Op 11 januari hebben we met meer dan 40 deelnemers vanuit het hele netwerk gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan tijdens de ontwerpsessie. Inmiddels is de opbrengst verwerkt in een nieuw ondersteuningsplan. Een belangrijk plan omdat we hierin altijd kunnen terugblikken op het waarom van ons verhaal, wat we doen om ons verhaal waar te maken en hoe we dat (gaan) doen met elkaar. Voor deze nieuwe strategische periode wilden we ook een simpel, aansprekend verhaal met merkbare en meetbare resultaten voor iedereen opstellen. Belangrijke voorwaarde vanuit het bestuur dat het in toon een ambitieus en tegelijkertijd realistisch verhaal is. 

Realistisch

Door de snelle veranderingen in de maatschappij wordt de uitdaging steeds groter om kinderen goed te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het lerarentekort, post coronaeffect, opvang van vluchtelingen en de groeiende kansenongelijkheid zijn vraagstukken die het realiseren van passend onderwijs belemmeren en een enorme druk leggen op de realisatie van passend onderwijs.

Ambitieus

POLD is een dynamische netwerkorganisatie met veel ambitie om het goede te doen voor ieder kind. We hebben de tijd genomen om goed het verhaal van het veld te beluisteren om van daaruit de contouren van de toekomst van de organisatie te schetsen. Onszelf te bevragen op wie we zijn door uit te zoeken waar we nu staan, waar we heen willen en wat we daarvoor nodig hebben.  

Ons proces heeft opgeleverd dat we ons realiseren dat de context de komende jaren voor het onderwijs complex zal zijn, maar dat we de opdracht en bedoeling van Passend onderwijs waar moeten en willen maken. Voor de complexiteit sluiten we de ogen niet maar richten ons in dit ondersteuningsplan met name op de primaire opdracht van Passend onderwijs.

De ervaring van de ontwerpsessie met een brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld houden we de komende jaren vast. We gebruiken deze opzet om samen terug te blikken en voor het komende jaarplan met elkaar de richting/activiteiten te formuleren. We hebben namelijk gezien dat we daar veel energie, verbinding en wil om samen te werken hebben en dat we daarom in plaats van over vier jaar terug te kijken dit jaarlijks gaan doen met elkaar.

Tijdens de netwerkbijeenkomsten van maart komt het ondersteuningsplan aan de orde!