Uitwisselingsmarkt voorschools-basisschool


Datum:

De eerste facultatieve bijeenkomst van 2019 stond in het teken van de uitwisseling tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen van Dronten en Lelystad. In congrescentrum de Pijler in Lelystad werd op 14 januari j.l. tussen 13.30 uur en 15.30 uur een uitwisselingsmarkt gehouden. Intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten onderbouw gingen in gesprek met pedagogisch medewerksters, therapeuten, behandelaars, orthopedagogen, psychologen en leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen.

Niemand ging met lege handen naar huis. Het was goed om elkaars werkwijzen te leren kennen en een gezicht te hebben bij de vele voorschoolse voorzieningen. Er werd o.a. gesproken over de samenwerking, de overdracht, goede overstaptrajecten maar ook over mogelijkheden ter verbetering.

          

Ook tussen de voorschoolse voorzieningen onderling werden mogelijkheden tot samenwerking verkend. De volgende voorschoolse voorzieningen waren aanwezig: