uitwisselingsmarkt voorschools – basisschool


Datum:

Drie organisaties van voorschoolse voorzieningen zijn ondanks het winterse sfeer naar de MFA Zuiderzee afgereisd; te weten Triade, GO! Kinderopvang en MEE IJsseloevers. Zij hebben in ieder geval kunnen netwerken en er zijn onderling afspraken gemaakt.

Fijn dat deze mogelijkheid wordt geboden, een goed initiatief!

        

De intern begeleiders, die deels toch waren gekomen, namen plaats aan de ingerichte informatietafels en gingen met de vertegenwoordigers in gesprek. Aan de orde kwamen de trajecten die redelijk tot goed lopen, maar ook de overstapsituaties die nog niet naar wens gaan. De aanwezigen benoemden o.a. het belang van vroegsignalering en gezinsondersteuning, het meer gebruik maken van elkaars mogelijkheden en expertise, en het vroegtijdig contact leggen tussen voorschool en basisschool.

De aanwezigen namen, behalve een chocolaatje, mee:

  • dat Triade ook een kinderbehandelcentrum heeft gericht op jonge kinderen,
  • dat het KBC een rol kan spelen in het verhelderen van onderwijsbehoeften bij een kind jonger dan 4 jaar,
  • dat IB’ers graag eerder betrokken willen worden als een kind extra ondersteuning nodig heeft,
  • dat de overstap naar de basisschool verbeterd kan worden als de relatie tussen de peuterspeelzaal en de basisschool wordt versterkt,
  • visitekaartjes zodat men elkaar weet te vinden.

Als tip werd gegeven:
“Nodig voor de herkansing van dit evenement ook de Ondersteuningsteams en het Jeugdgezinsteam uit!”