Van de voorschoolse periode naar de basisschool


Datum:

Van de voorschoolse periode naar de basisschool;
een tijdpad voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte

Begin op tijd

Vanuit Passend Onderwijs willen we graag alle vier jarigen laten starten op een basisschool thuisnabij of op de basisschool waar de ouders bijvoorbeeld vanwege onderwijsvisie of identiteit voor kiezen. Gelukkig kan dit voor 98%.

Voor sommige kinderen moet er iets extra’s worden georganiseerd om goed te kunnen starten op een basisschool, en voor andere kinderen is het belangrijk dat zij op een speciale school starten.

Het is belangrijk dat alle betrokkenen (van voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en SWV) samen met de ouders goed samenwerken en de verwachtingen afstemmen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het kind goed kan starten.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

  • De voorschoolse voorziening gaat op tijd in gesprek met ouders en betrokkenen.
  • Ouders melden in principe aan bij de reguliere basisschool van hun keuze. De ouders overhandigen de nodige informatie zodat de school een goede afweging kan maken.
  • De school heeft zorgplicht en onderzoekt op basis van de informatie van ouders of ze aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen. De school maakt hierbij gebruik van de expertise van het eigen ondersteuningsteam. Dit kan maximaal zes weken duren. De school onderzoekt de mogelijkheden vanuit het eigen schoolbestuur en vanuit het SWV.
  • Als de school (het schoolbestuur) toch geen passende onderwijsplek kan bieden, gaat zij in overleg met de ouders op zoek naar een plek op een andere reguliere basisschool of op het speciaal (basis)onderwijs. De school kan daar de begeleider passend onderwijs van het SWV bij betrekken. Eventueel vraagt het schoolbestuur een toelaatbaarheidsverklaring aan als het regulier onderwijs niet tegemoet kan komen aan de extra ondersteuningsbehoefte.
  • De zorgplicht van de eerste school eindigt als het kind op een andere school is ingeschreven.

 

Voor welke kinderen geldt dit niet?

  • voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Bij twijfel kan door ouders en de voorschoolse voorziening contact opgenomen worden met de begeleider passend onderwijs voorschools.

 

Lees meer in: Van-de-voorschoolse-periode-naar-de-basisschool.docx