We versterken en verbinden om passend onderwijs te verrijken op onze scholen (Ondersteuningsplan 2023-2027)


Datum:

We hebben een nieuw Ondersteuningsplan (OP) voor de komende vier jaar. Een belangrijk plan met het waarom van ons verhaal, wat we doen om ons verhaal waar te maken en hoe we dat (gaan) doen met elkaar. Voor deze nieuwe strategische periode een eenvoudig en aansprekend verhaal met merkbare en meetbare resultaten voor iedereen. In toon een ambitieus en tegelijkertijd realistisch verhaal dat kort maar krachtig is beschreven. 

Realistisch: door de snelle veranderingen in de maatschappij wordt de uitdaging steeds groter om kinderen goed te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het lerarentekort, post coronaeffect, opvang van vluchtelingen en de groeiende kansenongelijkheid zijn vraagstukken die het realiseren van passend onderwijs belemmeren en een enorme druk leggen op de realisatie van passend onderwijs.

Ambitieus: POLD is een dynamische netwerkorganisatie met veel ambitie om het goede te doen voor ieder kind. We hebben de tijd genomen om goed het verhaal van het veld te beluisteren om van daaruit de contouren van de toekomst van de organisatie te schetsen. Onszelf te bevragen op wie we zijn door uit te zoeken waar we nu staan, waar we heen willen en wat we daarvoor nodig hebben.

Het is ons verhaal, een verhaal dat richting geeft aan de koers voor de komende vier jaar. Omdat we willen houden en versterken waar we nu staan en energie hebben om verder te werken aan de verbinding en verdieping die nodig is om in de toekomst thuisnabij passend onderwijs te realiseren.

Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen op basis van uitvoerig overleg en input met en tussen alle partners binnen het brede netwerk van POLD. Hierdoor is niet alleen goed teruggekeken naar de resultaten van de vorige periode maar is ook de betrokkenheid van de partners vergroot of ontstaan.

Met dit plan dragen we bij aan het versterken van Passend Onderwijs in onze regio, het verbinden van kern -en ketenpartners en de moed om te verrijken!

De komende periode zullen alle scholen het ondersteuningsplan ontvangen en kun  je het op de website (ook een korte versie) terugvinden.

Versterken

We verstevigen dat wat we al hebben en doen.

Verbinden

We richten ons op de samenwerking met anderen.

Verrijken

We vullen aan met dat wat nog onderzocht, uitgewerkt of opgestart moet worden.

De programma’s waarmee we aan de slag gaan zijn:

  • Sterke basis op alle scholen (regulier en gespecialiseerd onderwijs)
  • Thuisnabij dekkend aanbod
  • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp
  • Doorgaande lijn in ontwikkeling voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
  • Kennisdeling en een duurzaam sterk netwerk
  • Gezond financieel beheer en governance