Wie praten er mee binnen POLD


Datum:

SAMENWERKEN is het motto van en binnen POLD. Dat kunnen we als bureauorganisatie POLD niet alleen. Samenwerken geldt voor alle betrokken partners op de werkvloer. Samenwerken vraagt ook om inspraak en medezeggenschap bij ontwikkelingen Passend onderwijs.

De inspraak en medezeggenschap is binnen POLD ingericht met de OPR (Ondersteuningsplanraad) en PR (programmaraad).

De OPR bestaat uit ouders en onderwijspersoneel. De aangesloten schoolbesturen zorgen voor een goede afvaardiging. De bevoegdheden van de OPR zijn vastgelegd en min of meer vergelijkbaar met de medezeggenschapsstructuur op scholen of een ondernemingsraad bij bedrijven. Onze leden van de OPR zijn betrokken bij de ontwikkelingen binnen POLD en hebben een constructieve kritische houding op de plannen en uitvoering. Op onze website vind je meer info over de OPR https://www.pold.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/. Zoek binnen je organisatie eens op wie namens jouw schoolbestuur participeert in de OPR. De leden van de OPR willen heel graag in verbinding staan en zullen graag ingaan op je vragen en/of ideeën.

De PR is ingericht als adviesorgaan voor de directeur van POLD. In de PR zijn een aantal schooldirecteuren vanuit Dronten en Lelystad vertegenwoordigd. In de PR is een evenwichtige samenstelling van directeuren op profiel, lokale situatie en denominatieve gronden. De PR verbindt, monitort en inspireert de werkvloer voor de uitvoering van passend onderwijs. In de PR worden op voordracht van de leden actuele, inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen besproken. De leden van de PR zorgen voor samenhang met alle partners op de werkvloer.