Workshop Groepsdynamiek


Datum:

Op 8 september vond de workshop ‘Groepsdynamiek’ plaats. Met een groep leerkrachten, intern begeleiders en orthopedagogen is besproken hoe we het proces van groepsvorming kunnen stroomlijnen om tot een positief groepsklimaat te komen. De vragen die daarbij centraal stonden:

  • Hoe creëer je een positieve groep en houd je deze in stand?
  • Hoe brengen we de groepsdynamiek in beeld?
  • Welke interventies doen er werkelijk toe bij een negatieve groepsvorming?

Wie actief met groepsdynamiek aan de slag gaat profiteert daar de rest van het schooljaar van. Deze investering verdient zich terug in de vorm van meer schoolplezier, een hoger leerrendement, de ontwikkeling van positieve zelfbeelden en een groep waarin conflicten worden opgelost en geen blijvende effecten hebben.

Bij deze workshop hoort een handout met daarin opgenomen de presentatie en een overzichtslijst met werkvormen.

Voor scholen die na deze workshop meer met groepsdynamiek wil doen binnen de school en graag onder begeleiding een verdiepingsslag wil maken, bijvoorbeeld in de vorm van een training op maat, kunnen contact opnemen met poldermaatje@pold.nl.