Workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’


Datum:

Moeilijk lerend….

Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend?

Op 10 maart vond de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’ plaats. In deze workshop kwam aan de orde welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een kind, hoe je deze leerlingen signaleert, het lesstofaanbod hierop aanpast en hoe je dit vorm geeft in een klas met alle andere leerlingen erbij.

Een lage cognitie wordt ook wel omschreven als moeilijk lerend. We hebben met elkaar de stelling onderzocht of dat ook impliceert dat het moeilijk te onderwijzen is. Waarbij de conclusie was: ‘Wellicht anders, maar niet (te) moeilijk.’

Deze workshop was een verkenning van de antwoorden op de vragen die bij leerkrachten leven ten aanzien van het didactisch en pedagogisch handelen voor deze groep leerlingen, waarbij aangegeven is dat een verdere praktische verkenning tot de mogelijkheden behoort en op welke wijze daaraan een vervolg gegeven kan worden. Voor korte sparringsvragen kan een bericht gestuurd worden naar poldermaatje@pold.nl. Voor gerichte ondersteuning op dit vlak kan contact opgenomen worden met de desbetreffende begeleider Passend Onderwijs van de school.

De handout bij deze workshop is hier te downloaden.