Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen


Datum:

Zitten blijven: de zin en onzin van een jaartje overdoen.

Het doel van deze facultatieve bijeenkomst was het vergroten van de kennis over doubleren, waarbij met name vanuit literatuur gekeken is naar effecten van zitten blijven.
Het is belangrijk om deze kennis mee te nemen in de besluitvorming over het wel of niet zitten blijven van een leerling. Het is fijn om als scholen met elkaar in gesprek te gaan over welke factoren meespelen in deze keuze.

Na de pauze zijn we vooral ingegaan op de alternatieven. Vanuit onderzoek blijkt dat doubleren weinig effectief is, maar wat doe je dan als een leerling strandt? We hebben geprobeerd met elkaar (onderbouwd met literatuur) alternatieven te vinden voor zitten blijven. Dus wat je als school anders kunt doen qua lessen, opbouw van de klassenstructuur of in het klassenmanagement. We hopen dat scholen met deze kennis goed de voor- en nadelen kunnen afwegen en de leerling de gewenste ondersteuning krijgt.

Hieronder vindt u een link naar het openingsfilmpje en naar de PPT:

https://www.youtube.com/watch?v=qBPfcD1D1Zc

Doubleren of doorstromen

Ook kwam de beslissingsbevoegdheid aan de orde. Vanuit het beleid van de school, beschreven in de schoolgids, kan de school uiteindelijk de beslissing nemen. (zie hiervoor de site van de rijksoverheid). Uiteraard zijn alle inspanningen erop gericht om ouders mee te nemen in het proces.

Als u aanwezig bent geweest, willen we u vragen om onderstaande evaluatie in te vullen.

Evaluatie doubleren of doorstromen

  • Uw gegevens