Aanbod workshops en themacafés


Datum:

Vanuit Samenwerkingsverband POLD organiseren we dit schooljaar workshops en themacafés voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden. Diverse thema’s zullen worden behandeld.W orkshops en themacafés worden zowel in Lelystad als in Dronten georganiseerd. De locaties voor Lelystad en Dronten zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Tijdens de workshops wordt, onder begeleiding, een verdiepingsslag gemaakt op een bepaald thema. We gaan actief aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten en het creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van alle dag.

De themacafés zijn verbonden aan de POLDerbrief. De POLDerbrief verschijnt een aantal weken voorafgaand aan het themacafé en deelt op grond van wetenschappelijke literatuur inzichten over een thema. Binnen het themacafé is het mogelijk om met collega’s uit het veld verder van gedachten te wisselen over dit thema en elkaar te inspireren met mooie praktijkvoorbeelden.

De volgende workshops en themacafés worden in het schooljaar 2021-2022 zowel in Dronten als in Lelystad worden georganiseerd.

Workshops

Leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om binnen de workshops onder begeleiding een verdiepingsslag te maken op deze thema’s.

We bieden tevens de mogelijkheid om de workshop te organiseren op locatie indien meerdere teamleden hier belangstelling voor hebben. Mocht hier behoefte aan zijn, horen we het graag. We gaan hier graag over in gesprek.

Themacafés

 • Themacafé ‘Kindgesprek’.
  • Lelystad, woensdagmiddag 19-01-2022 van 14.30 tot 16.00u. Aanmelden kan via deze link:
 • Dronten, woensdagmiddag 26-01-2022 van 14.30 tot 16.00u. Aanmelden kan via deze link:
 • Themacafé ‘Bijzonder hoogbegaafdheid’. In samenwerking met Hoogbegaafd Lelystad
  • Dronten 02-03-2022.
  • Lelystad 09-03-2022.
 • Themacafé ‘Cultuurverschillen in de klas’.
  • Lelystad 11-05-2022.
  • Dronten 18-05-2022.

Aanmelding voor de themacafés zal lopen via de POLDerbrief. De POLDerbrief die voorafgaat aan het themacafé bevat een aanmeldlink waarmee u zich kunt aanmelden voor het themacafé. Tevens zal t.z.t. de aanmeldlink vermeld staan op de agenda van onze website.

De workshops en themacafés worden bij voorkeur live georganiseerd. Dit is uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van de maatregelen i.v.m. corona. Mocht het live niet mogelijk zijn, zullen de workshops en themacafés online plaatsvinden.