IB netwerk voor Dronten en Lelystad


Evenementgegevens


Agenda bijeenkomst 2 ‘De veranderende rol van de intern begeleider’

8.45 uur – 9.00 uur: Binnenkomst  met koffie en thee
“Waar zit je hart vol van?” en “Wat moet je van je hart?”

9.00 uur – 9.10 uur: Welkom en uitleg van het programma

Workshops in carrousel vorm:
Regietheater coaching: Het doel van deze workshop: de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de gesprekken met leerkrachten. Je hoeft niet zelf te spelen maar mag wel ingrijpen in de uitgespeelde situatie en alternatieve interventies laten uitspelen.

Bekijk vooraf onderstaande powerpoint.

coaching3

Neem een casus mee die je graag uitgespeeld wilt zien.

                                     

Groeiladder: Waar sta je nu als coachende ib’er? Waar wil je naar toe? En hoe kom je daar?
Tandemfunctie directie/ib’er: Hoe ziet jouw tandem op school eruit? Wat zijn gouden tips?

9.10 uur – 9.30 uur: Workshopronde 1

9.30 uur – 9.50 uur: Workshopronde 2

pauze

10.10 uur – 10.30 uur: Workhopronde 3

10.30 uur – 10.45 uur: plenaire terugkoppeling

10.45 uur – 11.00 uur: Laura Stroo informeert over het programma “Aanpak dekkend netwerk onderwijs-zorg-arrangementen voor het primair onderwijs in Dronten”.

11.00 uur: afsluiting