Kentalis


Datum:

In de bijeenkomst op maandag 13 maart 2017 is informatie gegeven door Linda Roeders (trajectbegeleider en ambulant begeleider), Lia Beerstra (afdelingsdirecteur ambulante dienstverlening regio Zwolle e.o.) en Herma Kleine (afdelingsdirecteur aanmeldpunt onderwijs regio Noord Nederland) over de organisatie Kentalis en haar rol en taken  in het kader van Passend onderwijs.

   

Duidelijk werd welke leerlingen behoren tot de doelgroep van Kentalis; hoe het aanmeldingstraject voor extra ondersteuning verloopt en wat daarvoor nodig is.

De mogelijkheden binnen de verschillende arrangementen licht, medium en intensief zijn besproken.

   

In onderstaande powerpoint vindt u de presentatie van Kentalis

Voorlichting licht medium en intensief Dronten Lelystad

Verwijzing naar Kentalis Audiologisch Centrum

Signalen voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen, Heeft Jos een TOS – kopie

Simea Vragenlijst signaleren van taal en of spraakproblemen in de leeftijd van 4 t m 6 jaar – kopie

Kentalis Passend Onderwijs en onderwijsarrangementen

een dove of slechthorende leerling in de klas, waar moet je op letten

De weg naar Kentalis, aanmelden bij Kentalis

Evaluatie bijeenkomst Kentalis

  • Uw gegevens