Netwerkbijeenkomst Dronten 15 november 2018


Datum:

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften

2018-11-15 netwerkbijeenkomst Dronten

Na de opening en welkom was er gelegenheid voor uitwisseling van foto’s waar scholen TROTS op zijn. Hierbij een kleine bloemlezing:

 

 

Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente) hebben uitleg gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de scholen op 21 november 2018 ontvangen.

 

Presentatie SOP netwerkbijeenkomst nov 2018

Jan Wittekoek  (lid van de “denktank”) heeft toelichting gegeven over het proces en de ervaring van de vragenlijst en de testfase.

In het kader van O&O&O geeft Laura Stroo een update rondom het proces. 

  

Er zijn al veel scholen die zich hebben ingeschreven voor de visitatiegesprekken, dat is hartstikke fijn. Ook al heel wat leerkrachten  hebben de korte stellingen ingevuld, dank daarvoor! Je krijgt die input zelf ook terug. 

Als je je nog niet hebt ingeschreven voor de visitatiegesprekken, wil dat je dat dan doen? Mocht het niet lukken, mail Laura even, dan kan ze je helpen!

Deze week was er ook een bestuurlijk overleg in Dronten met de schoolbestuurders, gemeente met wethouders, directie samenwerkingsverband en Laura als projectleider:   

– Iedereen staat achter het proces, de structuur en de inhoud.       

– De samenwerking tussen de scholen (eilanden) is ook voor hen een belangrijk speerpunt. De komende tijd zullen de bestuurders onderling ook maandelijkse afstemming hebben.       

– Er worden resultaatdoelen opgesteld om te monitoren: hoe weten we straks dat met de inzet van het basisteam de basisondersteuning versterkt is? Dat investeren in preventie helpt om de curatie te verminderen? Deze doelen worden uiteraard ook aan de werkgroep voorgelegd en aan jullie teruggekoppeld.   

– Tijdelijke uitbreidingen van Sterk in de klas en MDF stoppen per 1 augustus 2019.

Geef in de visitatiegesprekken dus echt aan wat de expertise is die jullie zelf in huis hebben en die je nog nodig hebt.

Verder nog leuk om te noemen dat de ib’ers van Swifterbant vandaag ook een afspraak met elkaar hebben gemaakt om vóóraf aan het visitatiegesprek met elkaar al kennis te maken en situaties te vergelijken. Wat een mooi initiatief!

Tussenvoorziening VO Renate Elhting en Marit Fokkema

Flyer TV dd 7 november 2018

Mededelingen

Het Afwegingskader en de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt, zo ook het toezicht. Er zijn o.a. twee separate beslissingen ingevoegd:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is hulpverlenen mogelijk?

Hieronder vindt u een link naar het Afwegingskader voor het onderwijs en een link naar een informatiesheet waarop staat hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op de verbeterde Meldcode.

afwegingskader onderwijs

Informatiesheet verbeterde Meldcode – Wat betekent het voor organisaties

Routing Asterisk en Herman Bekiusschool

Zowel bij de reguliere scholen als bij de Herman Bekiusschool heerst al enige tijd onvrede over de routing voor kinderen die naast hun behandeltraject bij Asterisk (psychiatrische dagbehandeling bij GGZ Centraal) tijdelijk naar de Herman Bekiusschool gaan. De school van herkomst blijft altijd betrokken, het gaat immers om tijdelijke plaatsing. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de school van herkomst en de Herman Bekiusschool bij de start een plan van aanpak maken over de inhoud en het proces. De besturen hebben hierover met elkaar gesproken en een opdracht verstrekt aan Eduvier. Op dit moment wordt er gewerkt aan een duidelijke routing met heldere afspraken. Het Samenwerkingsverband denkt en kijkt mee. Als dit document klaar is wordt het op de website geplaatst. Op de volgende IB-bijeenkomst zal het waar nodig worden toegelicht.

Evaluatie Netwerkbijeenkomst 15-11-2018

  • Uw gegevens