Netwerkbijeenkomst Dronten SBO-BAO


Datum:

Woensdag 15 maart kwamen 18 geïnteresseerden naar de Driemaster in Dronten om daar geïnformeerd te worden over de SBO+ voorziening. De geïnteresseerden bestonden uit bestuurders, directeuren, intern begeleiders, een gedragsconsulente en een beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Dronten. Na een rondleiding in kleine groepen vertelden Marcel, Piet, Ingrid en Vera, ieder vanuit de eigen positie en deskundigheid, over de ontwikkelingen binnen de Driemaster en de SBO+ voorziening.

      

Het tweede deel van de middag werd gebruikt om met elkaar te spreken over passend onderwijs en de mogelijkheden om de kinderen uit de gemeente Dronten zo thuis nabij mogelijk onderwijs te geven. Tijdens dit groepsgesprek passeerden kansen en bedreigingen van passend onderwijs de revue. Nieuwe mogelijkheden werden verkend en deze zullen nader onderzocht moeten worden. Er werd benadrukt dat de Driemaster een belangrijke en noodzakelijke partner is voor de basisscholen. Men sprak de wens uit dat tijdig kenbaar gemaakt zal worden of de SBO+ voorziening voortgang zal vinden in het nieuwe schooljaar.

 
Hieronder vindt u de link naar de powerpoint van de bijeenkomst.

presentatie Driemaster SBO+