Netwerkbijeenkomst Lelystad 9 april 2019


Datum:

Elk kind een passende onderwijsplek

Het lijkt een open deur dat goed samenwerken het succes van passend onderwijs bepaalt. Toch lijkt samenwerken niet altijd vanzelfsprekend, laat staan succesvol. De basis is “Elkaar leren kennen”.

 • Wie willen we allemaal leren kennen?
 • Wie moet ons kennen?
 • Wat moeten ze van ons weten?
 • Hoe bereiken we iedereen?
 • Spreken we allemaal dezelfde taal?

 

2019-04-09 Prezi Netwerkbijeenkomst Lelystad

Mededelingen:

 • Ondersteuningsplan 2019-2023
 • Uiterste datum inleveren aanvraag TLV – 15 mei 2019
 • Kentalis en SWV – medium setting (brief d.d. 25-03-2019)
 • De AV1 wordt planmatig ingezet om kinderen die door omschreven oorzaak thuis zijn komen te zitten in staat te stellen contact te houden met de klas en waar mogelijk onderwijs te volgen.

https://www.ad.nl/binnenland/droom-van-ernstig-zieke-psv-fan-14-komt-uit-door-robot-alsnog-live-bij-wedstrijd~ad5400f0/

 • Jaarplanning 2019-2020

Jaarplanning 2019-2020 def

Good practice

Evaluatie inplannen rondom het proces en een goede samenwerking tussen leerplicht en school

Chequita Kramer (IB Poolster), Ragmar Berendsen (Zien in de Klas) en Ralph van Tuil (leerplicht)

Onderwijs aan zieke leerlingen

Sabine Timmers en Marit Helmholt hebben een presentatie verzorgd.

presentatie ozl

       

OT (Ondersteuningsteam)

Nina Mast en Elke van Huffelen geven de stand van zaken met betrekking tot het OT weer en Maureen v.d. Bos en Marjan v.d. Pol hebben een korte oefening gedaan over het professioneel handelen binnen het OT.

Afgelopen jaren heeft het OT vorm gekregen, zo zijn de leidende principes ontstaan en is er een basis waar zoveel mogelijk vanuit gewerkt wordt. Dit schooljaar is het laatste jaar van het project OT en wordt er vooral gekeken hoe er geborgd kan worden wat er al is. Er zal een filmpje gemaakt worden over de werkwijze van het OT voor iedereen die hiermee te maken heeft of krijgt. Daarnaast is het van belang dat er vooruitgekeken wordt; hoe gaat het verder zonder het project en wordt ervoor gezorgd dat het OT wel verder geïmplanteerd en ontwikkeld wordt.

Vanuit de klankbordgroep OT zijn er rondom dit laatste punt zorgen geuit. Om deze reden is er tijdens de netwerkbijeenkomst in gegaan op wensen, dromen, behoeften en wat moet blijven. Wie is waar eigenaar van en heeft welke rol straks? We hebben samen opgehaald wat we meenemen naar gesprekken met alle betrokkenen (bestuurders, ketenpartners en opdrachtgevers) om de noodzaak van een goedlopend OT onder de aandacht te brengen.

Verder worden vandaag de quickscans onder alle OT’s verspreid, de vraag is of jullie deze voor 23 april in willen vullen!

SOP proces

Leoni Ax (KeizersVisser) heeft het Proces SOP toegelicht en een analyse op gemeenteniveau van Lelystad gegeven.

Presentatie SOP – Netwerkbijeenkomst Lelystad 9 april

Interprofessioneel samenwerken analyse SOP op wijkniveau en buurtmonitor GGD

Opdracht in de wijken:

Korte presentatie van de jeugdverpleegkundige over de buurtmonitor https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/buurtmonitor-jongerengezondheid/

 1. Welke signalen/thema’s/problematieken spelen een rol in jullie wijk?
 2. Bekijk de analyse van de SOP’s binnen je wijk met elkaar. Herkennen jullie de verschillen/overeenkomsten vanuit de wijk?
 3. Is er een dekkend aanbod in jullie wijk? Wat gaat er goed en wat mist er?
 4. Waar kan je de samenwerking met elkaar (zowel tussen de scholen als met de ketenpartners) aangaan? Dit kan juist door elkaars expertise te benutten waar het gaat om verschillen of samen naar oplossingen te zoeken als het gaat om gezamenlijke behoeften.

Presenteer je wijk in 3 minuten: ‘Wat gaat er vandaag veranderen in je samenwerking’

Vragenlijst evaluatie SOP

Aan het eind van de Netwerkbijeenkomst hebben de scholen een vragenlijst evaluatie ingevuld.

Scholen, die niet aanwezig zijn kunnen alsnog de vragenlijst invullen en toesturen naar Leoni Ax  (l.ax@keizersvisser.nl)

Evaluatiebijeenkomst:

Donderdag 16 mei 13:30-15:00

Kantoor SWV Lelystad/Dronten

graag aanmelden bij de begeleiders voor deze bijeenkomst

 

Kind en Scheiding

Maria Lubbersen (directeur JGT) en Rian Meddens (orthopedagoog Psychogoed)

http://www.psychogoed.nl

http://www.psychogoed.nl/scheiden

scheidingen en onderwijs

Netwerkbijeenkomst Leerkrachten IB Lelystad

https://www.youtube.com/watch?v=98do3PUk4cM