Onderwijs aan Oekraïense kinderen van start


Datum:

In Dronten en Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Vóór de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei 2022 begint het onderwijsaanbod. We zien dat de kinderen en hun ouders uit Oekraïne in grote onzekerheid leven. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van een kind in de klas. Het vraagt om een onderwijsaanpak op maat en extra aandacht. Het is belangrijk dat deze kinderen na aankomst snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. We werken er samen hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Hierbij kunnen we ook uw hulp gebruiken!

Centrale onderwijslocaties

We verzorgen eenzelfde onderwijsaanbod op de centrale onderwijslocaties. In Lelystad in het voormalig SGL- gebouw. In Dronten op KBS De Toekomst en AZC school De Vlieger. Voor Biddinghuizen en Swifterbant wordt naar een oplossing gezocht waar mogelijk gecombineerd. Voor de leerlingen in Dronten is er vanuit de gemeente Dronten leerlingenvervoer beschikbaar indien noodzakelijk. De aanmelding voor het onderwijs loopt via de gemeenten. Bekijk voor meer informatie over de aanmelding de aanmeldprocedure.

Wie kan helpen?

Wie heeft er nog 30 bovenbouwstoelen voor de locatie in Lelystad? Ook heel welkom: spelmateriaal voor binnen en buiten (fietsen, schepjes, zandbakken, ballen…) voor zowel Lelystad als Dronten.
Mail naar CTOekrainedronten@POLD.nl of CTOekrainelelystad@POLD.nl .

Onderwijsaanbod op maat

Het TaalAdviesCentrum zorgt in samenwerking met de onderwijslocaties voor onderwijsmaterialen en inrichting van de lokalen. We gebruiken hierbij het NT2 aanbod van De Vlieger Dronten en De Poolster Lelystad. Samen met de gemeenten werkt het coördinatieteam aan het volgende aanbod:

  • 1/3 Sociaal-emotioneel, sport en knutselen
    De gemeenten kijken hoe het 1/3 deel sport (via buurtsportcoaches) en cultuur (vanuit Huis voor Taal, vanuit de Meerpaal Dronten en vanuit De Kubus Lelystad) te organiseren.
  • 1/3 Oekraïense les
    De gemeenten werken samen met het coördinatieteam aan de inzet van aanwezige Oekraïense leerkrachten of ouders voor de Oekraïense les.
  • 1/3 Nederlandse les (mondelinge taal, taal-lezen, rekenen)
    Vanuit hun kennis en ervaring in het nieuwkomersonderwijs ondersteunen AZC school De Vlieger uit Dronten en basisschool De Poolster Lelystad (Taalklas) bij het 1/3 deel Nederlands onderwijsaanbod. Bekend is dat de taalbarrière een uitdaging vormt om passend onderwijs te kunnen bieden. Dat maakt dat ook het Oekraïens aangeboden moeten worden met inzet van Oekraïense leerkrachten en of tolken. De kinderen die naar De Vlieger komen krijgen het passend aanbod voor nieuwkomers eerste opvang.