Positive Behavior Support


Datum:

OBS de Vuurtoren is in schooljaar 2015-2016 enthousiast gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school.

De Vuurtoren heeft zich verbonden aan het onderzoek van drs. M.J.M. (Monique) Nelen naar de effecten van SWPBS in het Nederlandse basisonderwijs. Hiervoor wordt gedurende drie jaar een aantal indicatoren gemonitord. Eén daarvan is de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Door deel te nemen aan deze monitor krijgt OBS De Vuurtoren een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen gedurende deze drie jaar.  Er heeft een nulmeting plaatsgevonden door externen en ieder jaar vindt er een nieuwe meting plaats om te kijken of de veiligheidsbeleving van eenieder door de uitgevoerde interventies toeneemt. Vanuit het samenwerkingsverband is een PBS coach (Astrid van Loozen) bij dit traject betrokken. Deze PBS coach coacht het PBS team van de school. Dit team bestaat uit teamleden, de IB er en de directeur. Binnenkort hopelijk ook aangevuld met ouders.

Op 14 september 2016 was er een bijeenkomst in Utrecht met betrekking tot het onderzoek en vervolgafspraken schooljaar 2016-2017.