Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022


Datum:

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 10 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder dan multidisciplinair samenwerken, omdat vanuit verschillende vakgebieden een diversiteit aan kennis, ervaring en perspectieven wordt gecombineerd tot innovatieve oplossingen. 

Basis versterken en interprofessioneel samenwerken door Marga van AmerongenRomeijn

Een goed ingerichte school fungeert als werkplaats, waarbinnen BT, intern begeleider en directeur interprofessioneel samenwerken en waar de opvoed-, opgroei- en onderwijsvraagstukken van de leerling centraal staan. Er kan vlot op- en af geschaald worden, waarbij er korte lijnen zijn met de kern- en ketenpartners.

Om interprofessioneel samen te werken heb je T-shaped professionals nodig, deze professionals hebben skills, specialistische kennis van hun deelterrein en brede vaardigheden. Zij kunnen organiseren, begrijpen, beïnvloeden, goed communiceren en zijn creatief.

LWOE door Sandrine Bertrand 

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. 

https://www.lwoe.nl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022

OPP door Elisabeth Rienstra 

Er werd samen met collega’s gekeken naar verschillende OPP’s en er werden ervaringen gedeeld en inspiratie opgedaan voor het schrijven en gebruiken van het OPP.  

MAS-methode door leerplicht Dronten door Marja Noordstra en Marjon Breunesse

Methodische Aanpak Schoolverzuim, een gezamenlijk plan voor ieder kind. 

MAZL door Marije Goud 

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: Een gezamenlijke aanpak om leerlingen met ziekteverzuim op tijd te signaleren en te begeleiden. Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, zoals langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en motivatieproblematiek. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, proberen we het ziekteverzuim terug te dringen en langdurig thuiszitten of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. In Dronten werken we (leerplicht en GGD) op het VO al met deze methode, en willen we het nu ook gaan invoeren op het basisonderwijs, maar dan vooral samen met jullie! 

https://www.ncj.nl/onderwerp/mazl/: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022

Bibliotheek en Huis voor taal junior door Ilona van Woerkom en Lisette van Kasteren

Huis voor taal junior stimuleert kinderen bij de taalontwikkeling en draagt bij aan het doorbreken van de cyclus laaggeletterdheid. Huis voor taal junior bestaat uit drie verschillende groepen. De speel met taal groep voor kinderen uit de groepen 3 – 4, de biebklas voor leerlingen uit groep 8, en de Open Inloop VO voor jongeren van 12-18 jaar die willen werken aan hun ontwikkeling op het gebied van taal en wereldbeeld.

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/bibliotheek-dronten: Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022

Onderwijs voor Oekraїense kinderen door Annika Mulder, Liesbeth Alberts en Henrike de Munnik

In de gemeente Dronten wordt binnen het primaire onderwijs, onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen georganiseerd. Annika en Liesbeth hebben als coördinatiegroep Oekraïense opvang alles in het werk gesteld om ieder Oekraïens kind passend onderwijs te bieden. Dit doen ze in nauwe samenwerking met besturen, gemeente en De Vlieger als expertisecentrum voor nieuwkomers. Tijdens de netwerkbijeenkomst gingen Annika en Liesbeth met het onderwijsveld in gesprek over hoe er op dit moment in de gemeente Dronten onderwijs geboden wordt aan Oekraïense kinderen en hoe dat in het lopend schooljaar verstevigd kan worden. Ook is er gesproken over de mogelijkheden voor leerlingen die na een jaar onderwijs voldoende bagage hebben om in te stromen in het reguliere onderwijs en hoe er gezorgd kan worden voor een zachte landing.