Toeleiding vergoede dyslexiezorg via SWV


Datum:

Vanuit landelijke ontwikkelingen en de Lokaal Educatieve Agenda is aandacht gevraagd voor dyslexie en het lees-/spellingonderwijs op de Lelystadse scholen. Aansluitend bij haar primaire doelstelling tot het realiseren van een dekkende en logische ondersteuningsstructuur voor het onderwijs heeft het SWV dan ook van de gemeente Lelystad de opdracht gekregen om te komen tot een logische en meest wenselijke inrichting en aansluiting van de dyslexiezorg.
Na een periode van onderzoek en nauw overleg is besloten om m.i.v. het schooljaar 2017-2018 de aanvragen voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) te laten lopen via het SWV. Dit geldt voor de kinderen van 7 – 13 jaar binnen de gemeente Lelystad. Voor de gemeente Dronten geldt nog de oude toeleiding. Het kind dat is aangewezen op deze vorm van ondersteuning krijgt de juiste hulp en de dyslexieketen school – gemeente – zorgaanbieder wordt verbeterd.
Bovendien heeft het SWV de opdracht om de dyslexiezorg als geheel te monitoren m.b.t. voortraject, diagnostiek en behandeling.

Lees hier meer